Nowa gra o etycznym zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej

"Pracownia Mody i Stylu EVEREST" to nowa gra szkoleniowa, którą chcemy zaproponować wszystkim podmiotom ekonomii społecznej. Przedsiębiorczość społeczna należy do tych sfer funkcjonowania, które opierają się na zestawie ściśle określonych wartości m.in. solidarności, równości, sprawiedliwości, samoodpowiedzialności, demokracji. Nie oznacza to jednak, że znajdują one odzwierciedlenie w codziennych projektach, procesach i działaniach podmiotów społecznych. Chaos organizacyjny, konflikty, manipulacje, przypisywania sobie efektów czyjejś pracy, nieprzestrzeganie zasad, niedbałość o jakość oferowanych produktów czy usług to tylko niektóre problemy, z którymi mamy do czynienia w naszych jednostkach. Gra szkoleniowa „Pracownia Mody i Stylu EVEREST” ma nie tylko pomóc w uporządkowaniu działalności organizacji, ale przede wszystkim wzmocnić jej potencjał w zakresie kształtowania etycznych zachowań oraz umiejętnego rozwiązywania pojawiających się nieprawidłowości przy pomocy narzędzi infrastruktury etycznej. Jeśli ktoś chciałby zatrudnić się w Pracowni Mody i Stylu, by podczas produkcji oryginalnych kolekcji ubrań zapoznać się z elementami etycznego zarządzania organizacją, zapraszamy do zapoznania się z pełną charakterystyką gry w zakładce GRY EDUKACYJNE.