Gry edukacyjne

logo pracownia circle

Gra szkoleniowa w zakresie etycznego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej

Edutainment – Etyka – Ekonomia Społeczna

TEMATYKA

Ekonomia społeczna należy do tych sfer funkcjonowania, które opierają się na zestawie ściśle określonych wartości m.in. solidarności, równości, sprawiedliwości, samoodpowiedzialności, demokracji. Nie oznacza to jednak, że znajdują one odzwierciedlenie w codziennych projektach, procesach i działaniach przedsiębiorstw społecznych. Zdarza się, iż mają postać wyłącznie deklaratywnych zapisów marketingowych, bezpośredni zaś uczestnicy ekonomii społecznej nie potrafią bliżej zdefiniować ich znaczenia, a co dopiero przełożyć je na język codziennych zachowań. Chaos organizacyjny, konflikty, manipulacje, przypisywania sobie efektów czyjejś pracy, nieprzestrzeganie zasad, niedbałość o jakość oferowanych produktów czy usług to tylko niektóre z nadużyć pojawiających się w wielu instytucjach. Gra szkoleniowa „Pracownia Mody i Stylu EVEREST” ma nie tylko pomóc w uporządkowaniu działalności organizacji, ale przede wszystkim wzmocnić jej potencjał w zakresie kształtowania etycznych zachowań oraz umiejętnego rozwiązywania pojawiających się problemów przy pomocy narzędzi infrastruktury etycznej.

FABUŁA GRY

Uczestnicy gry zostają zatrudnieni w Pracowni Mody i Stylu EVEREST. W trakcie rozgrywki przyjmują na siebie różne formy odpowiedzialności, podejmując role projektantów i wykonawców kolekcji ubrań (spodni, spódnic, koszul, płaszczy), specjalistów ds. obsługi klienta czy też zaopatrzeniowców. Poprzez realizowanie określonych zamówień klientów oraz rozwiązywanie pojawiających się podczas produkcji problemów spotykają się z wartościami ekonomii społecznej i uczą się, jak przełożyć je na codzienne zachowania. Mechanika gry opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi (pracownikami realizującymi określone zadania) i rzeczowymi (materiałami imitującymi jedwab, wełnę i bawełnę) oraz zastosowaniu zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju podczas realizacji rutynowych działań organizacyjnych. Rozgrywka przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym i składa się z serii rund, w których kolejno wprowadza się lub modyfikuje dodatkowe zasady przy uwzględnieniu narzędzi infrastruktury etycznej, takich jak: misja, wizja, strategia rozwoju, struktura organizacyjna, audyt, procedura, etyczne podejmowanie decyzji, efektywna komunikacja, kodeks etyczny, system motywacyjny. Ich zadaniem jest ulepszenie metod pracy i poprawienie funkcjonowania całej organizacji.

CELE EDUKACYJNE

Celem gry jest promocja wartości ekonomii społecznej oraz zwiększenie kompetencji i potencjału kadr przedsiębiorstw społecznych w zakresie etycznego zarządzania organizacją i eliminowania nieprawidłowości w codziennym jej funkcjonowaniu. Ważnym aspektem jest również rozwinięcie standardu etycznego kształcenia uczestników ekonomii społecznej z wykorzystaniem metody edutainment (edukacji przez rozgrywkę i doświadczenie). Metoda ta, łącząc wartościowy program szkoleniowy z elementami zabawy, ma kształtować prawidłowe postawy i zachowania.

ZASTOSOWANIE

Grę można przeprowadzić w ramach procesu wdrażania zasad etycznego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, pomagających w kształtowaniu prawidłowej kultury organizacyjnej. Można ją wykorzystać w sytuacji pojawiających się problemów organizacyjnych, konfliktów, nieprawidłowości, trudności z realizacją wyznaczonych zadań itp. Gra może znaleźć także zastosowanie jako narzędzie szkoleniowe dla uczniów, studentów, pracowników, beneficjentów i osób zainteresowanych problematyką etycznego zarządzania w podmiotach ekonomii społecznej.

UCZESTNICY

(osoby, których problemy mogą być skuteczniej rozwiązane
dzięki zastosowaniu gry)

 • uczestnicy podmiotów ekonomii społecznej
 • pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych
 • studenci
 • uczniowie szkół średnich
 • pracownicy jednostek samorządowych i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • osoby zainteresowane problematyką ekonomii społecznej

UŻYTKOWNICY

(podmioty i osoby fizyczne, które mogą realizować
program szkoleniowy z zastosowaniem gry)

 • podmioty ekonomii społecznej
 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • organizacje pozarządowe
 • szkoły średnie i uczelnie wyższe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje szkoleniowe i inne ośrodki zajmujące się problematyką ekonomii społecznej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • zwiększenie kompetencji w zakresie etycznego zarządzania organizacją
 • zapoznanie się z narzędziami infrastruktury etycznej takimi jak: misja, wizja, strategia, struktura organizacyjna, audyt, procedura, etyczne podejmowanie decyzji, efektywna komunikacja, kodeks etyczny, system motywacyjny
 • nabycie umiejętności przekładania wartości na zachowania, które sprzyjają rozwojowi organizacji i kulturze organizacyjnej
 • poznanie metod i narzędzi pomagających w budowaniu prawidłowych relacji, sprawnym przekazywaniu informacji, rozwiązywaniu konfliktów, podnoszeniu jakości oferowanych produktów czy usług, eliminowaniu negatywnych wzorców zachowań oraz przestrzeganiu ustalonych zasad.

ELEMENTY GRY

 • Karta z misją, wizją i strategią (1)
 • Nożyczki (2)
 • Linijki (4)
 • Komplet kredek (1)
 • Plansza ogólna (1)
 • Karty klientów (64)
 • Karty wiedzy indywidualnej (10)
 • Wykroje (5)
 • Instrukcje dla działów (3)
 • Identyfikatory dla poszczególnych działów (13)
 • Wzorzec rozmiarów (1)
 • Bony zakupowe (20)
 • Procedury dla poszczególnych działów (3)
 • Pionki (3 kolory po 10 szt.)
 • Plansze dla poszczególnych działów (3)

 • Karty wartości (35)
 • Kodeks etyczny (1)
 • Kwestionariusz audytowy (1)
 • Instrukcje rundy finałowej (3)
 • Dylematy (13)
 • Schemat etycznego podejmowania decyzji (3)
 • Karta wyników (1)
 • Notatnik „zamówienia specjalne” (1)
 • Kostka (1)
 • Podręcznik (1)
 • Gąbka do tablic suchościeralnych (1)
 • Markery do tablic suchościeralnych (3)
 • Plansza „Model kotwicy i boi” (1)
 • Szyldy działów (3)
 • Kartki A4: 65 białych, 35 fioletowych, 25 żółtych

OPINIE UCZESTNIKÓW

Gra uświadomiła mi, że sprawne i etyczne zarządzanie to połowa sukcesu każdej firmy, zwłaszcza takiej, która łączy cele społeczne z ekonomicznymi.

- Monika,

Misja, strategia, audyty, procedury, kodeksy nie są takie straszne, kiedy rozumie się ich znaczenie i umie się je wdrożyć w przyjaznej atmosferze np. za pomocą gry.

- Andrzej,

Ta strona wykorzystuje pliki „cookies”. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików „cookies” zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close